ThesisWiki : DBAllTactics

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register

Overzicht van alle tactics


Zie ookDeze pagina is slecht gedocumenteerd, per methode in een tactic kunnen er meerdere parameters opgegeven worden.. Elk experiment moet voor elke tactic een methode selecteren. Dit zou voldoende moeten zijn om te kunnen concluderen dat er heel wat verschillende experimenten op te stellen zijn.

Ant Died Pheromone Tactic

1 Ant_died_is_linear_more min, max
2 No_negative_pheromone

Ant Enhance Pheromone Tactic

3 Pheromone_enh_AS
4 No_positive_pheromones

Best Ant Selection Tactic

5 Only_r_best_ants r
6 Only_best_ant
17 All_alive_ants

Calender Cost Total Tactic

7 Totalcost_anagn ?
8 Totalcost_ref constraintkost, deadpenalty
9 Total_cost_weighted constraintkost, deadpenalty
16 Total_cost_constant constant
24 RefCost_length_path optimum_length_path

Edge Selection Tactic

10 Edgeselection_AS
11 Edgeselection_uniform
12 Edgeselection_dyncoaa
13 Edgeselection_greedy
22 Edgeselection_scaledAS scaling_factor

Global Evaporation Tactic

14 No_global_evaporation
15 AS_global_evaporation

Elite Pheromone Tactic

18 No_elite_enhancing
19 Max_m_times_enhancing

Graph Pheromone Tactic

23 Uniform_initialisation initialization_amount


mysql
CREATE TABLE `AllTactics` (
  `TacticID` tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
  `TacticName` varchar(50) NOT NULL default '',
  `TacticMethod` varchar(50) NOT NULL default '',
  `NbParams` tinyint(2) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`TacticID`),
  KEY `TacticName` (`TacticName`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Zie ook ExperimentTypeBasics, ExperimentTypeDetails' AUTO_INCREMENT=20 ;

INSERT INTO `AllTactics` VALUES (1, 'AntDiedPheromoneTactic', 'Ant_died_is_linear_more', 2);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (2, 'AntDiedPheromoneTactic', 'No_negative_pheromone', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (3, 'AntEnhancePheromoneTactic', 'Pheromone_enh_AS', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (4, 'AntEnhancePheromoneTactic', 'No_positive_pheromones', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (5, 'BestAntSelectionTactic', 'Only_r_best_ants', r);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (6, 'BestAntSelectionTactic', 'Only_best_ant', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (7, 'CalenderCostTotalTactic', 'Totalcost_anagn', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (8, 'CalenderCostTotalTactic', 'Totalcost_ref', 2);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (9, 'CalenderCostTotalTactic', 'Total_cost_weighted', 2);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (10, 'EdgeSelectionTactic', 'Edgeselection_AS', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (11, 'EdgeSelectionTactic', 'Edgeselection_uniform', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (12, 'EdgeSelectionTactic', 'Edgeselection_dyncoaa', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (13, 'EdgeSelectionTactic', 'Edgeselection_greedy', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (14, 'GlobalEvaporationTactic', 'No_global_evaporation', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (15, 'GlobalEvaporationTactic', 'AS_global_evaporation', 1);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (16, 'CalenderCostTotalTactic', 'Total_cost_constant', 1);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (17, 'BestAntSelectionTactic', 'All_alive_ants', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (18, 'ElitePheromoneTactic', 'No_elite_enhancing', 0);
INSERT INTO `AllTactics` VALUES (19, 'ElitePheromoneTactic', 'Max_m_times_enhancing', 1);
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0247 seconds