ThesisWiki : ExpAS

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register

Experiment AS: parameter optimalisatie


Doel

Keuze van een pad

image als j N^k_i ; anders 0

Als boog J nog bezocht moet worden:
(de sterkte van het feromonenspoor)^ALFA * (heuristic desirability van IJ)^BETA
en dit gedeeld door totale kost van alle uitgaande bogen uit knoop I (som van alle feromonen en heuristic desirabilities)

Heuristic desirability van IJ

image
Hierbij is $\psi$ de extra kost die per schending geteld wordt en $nbv(game_j)$ het aantal schendingen van de constaints wanneer de wedstrijd $j$ toegevoegd zou worden aan de kalender. Indien wedstrijd $j$ A-B is, zal de kost afhankelijk zijn van de kalender die de mier al opgesteld heeft. Als geweten is van A dat ze eerder uit speelde tegen C, dan is $travelingdistance(A) = distance(C, A)$. Als A thuis speelde is dit 0. Dezelfde redenering voor B: indien ze eerder uitspeelde tegen D, dan is $travelingdistance(B) = distance(D, A)$. Als hij thuis speelde is dit $distance(B, A)$.

Feromoon evoluering

image

Hierbij is het versterken van het feromonenspoor gelijk aan:
(optimale kost kalender)/(kost kalender)

Numerieke resultaten (maxima en minima)

Zie hiervoor een overzicht (vergeleken met de numerieke waarden zoals beschreven in Swarm Intelligence, Bonnabeau) op numerieke resultaten van Ant System

Uitgevoerde experimenten

Specifiek voor het probleem van 4 ploegen
Specifiek voor het probleem van 6 ploegen
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0204 seconds