ThesisWiki : Glossary

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register

GlossaryCategorie Term Verklaring

A B C
Experiment Ant System Een mierenalgoritme waarbij er globale evaporatie is, elite mieren versterken hun pad na elke iteratie en de mieren verdampen lokaal geen feromonen. Zie pagina \pageref{def:as}, \pageref{RDExpTypes}D E F
Constraint DRR Afkorting gebruikt voor (Double) Round Robin. Zie Round Robin.
Experiment DynCOAA Mieralgoritme dat aspecten van Ant System en Ant Colony System combineerd. Zie pagina's \pageref{algdyncoaa}, \pageref{RDExpTypes}
Mieren Feromonen Geurspoor in omgeving. Mieren kiezen vaker een pad met meer geuren. Zie ook Mierensystemen en FeromonenG H I
Constraint Home/away pattern Een correcte kalender mag maximaal 3 opeenvolgende rondes bevatten waarbij een ploeg altijd thuis of altijd uit speelt.J K L
Oplossing Kalender Round-Robin verzameling waarbij elk team tegen elk ander team juist 2 keer speelt, 1x thuis en 1x uit. Zo zijn er voor n teams 2(n-1) rondes waar n/2 wedstrijden in gespeeld moeten worden.M N O
Mieren Mier Eenvoudige entiteit die in een omgeving een weg zoekt op basis van padenkost en feromonen. Zie ook Mieren
Constraint No repeat Een correcte kalender mag geen opeenvolgende rondes bevatten waarbij dezelfde ploeg tegen dezelfde andere ploeg speelt. (A-B en B-A)
Grafe Wedstrijdgrafe Wedstrijden en rondes centraal. Grootste grafe.
Grafe Teamgrafe Ploegen en rondes centraal. Elke ronde is verbonden met een subgraaf van alle ploegen.
Grafe Feromonengrafe Er zijn enkel teamknopen in deze grafe. Op de bogen tussen elk paar teamknopen kunnen evenveel soorten feromonen liggen als er speeldagen zijn in de kalender.
Mieren-
gedrag
Osmotropotaxic sensitivity Indicates how sensitive an ant is to pheromones. Feromonen
Ontwerppatroon Builder Separate the construction of a complex object from its representation so that the same construction process can create different representations. (EnvironmentBuilder -> GraphOneBuilder, GraphTwoBuilder)
Bridge Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently. (Antbehaviour -> EnvironmentOneBehaviour, EnvironmentTwoBehavior;)
Facade Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher-level interface that makes the sybsystem easier to use. (ProblemController, ConstraintController, EnvironmentController, AgentController)
Strategy Defina a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it. (Experiment -> Ant System, DynCOAA, Random, Greedy; the various methods defined in each Tactic)
Singleton Ensure a class only has one instance, and provide a global point of assess to it. (DataOutput, registreren van foutboodschappen en verzamelen van gegevens in teksbestanden)P Q R
Padselectie Roulette wheel selection Elke mogelijkheid krijgt een kans toegewezen gelijk aan zijn eigen kans en de geaccumuleerde kans van voorgaande mogelijkheden. Bij selectie wordt er een willekeurig getal d getrokken (tussen 0 en 1) en de mogelijkheid wiens kans groter is dan B en wiens voorgaande mogelijkheids kans KLEINER is dan B wordt geselecteerd.
Bv p(A)= 0.3, p(B) = 0.4, p(C) = 0.3. accum(A) = 0.3, accum(B)=0.4+0.3=0.7, accum(C)=1. Neem random getal d = 0.67852. d > accum(A); d < accum(B) dus kies B.
Constraint Round-Robin Hiermee bedoelen we een dubbele round-robin kalender, waarbij elke ploeg JUIST 2 maal tegen elke andere ploeg speelt: 1x uit en 1x thuis. Het aantal rondes is gelijk aan 2*(aantal_teams - 1) en per ronde zijn er juist aantal_teams/2 wedstrijden.S T U
Mieren-
gedrag
Sensory capacity
The sensitivity is limited: equal increases of pheromones have more effect when there are few pheromones present than when there are already a lot of pheomones. FeromonenV W
Experiment Willekeurig Een eenvoudig benchmark algoritme waarbij de agenten geen rekening houden met de kost van de paden en geen feromonen verspreiden. Ook wel Random genoemd. Zie ook \pageref{RDExpTypes}.
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0183 seconds