ThesisWiki : Glossary

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register
Most recent edit on 2007-09-17 02:33:31 by MerelVeracx

Additions:

GlossaryDeletions:

Glossary

Edited on 2007-05-12 06:35:06 by MerelVeracx

Additions:
<TD valign="top" HEIGHT=17 >Experiment</TD>
<TD valign="top"><b>Ant System</b></TD>
<TD >Een mierenalgoritme waarbij er globale evaporatie is, elite mieren versterken hun pad na elke iteratie en de mieren verdampen lokaal geen feromonen. Zie pagina \pageref{def:as}, \pageref{RDExpTypes}</TD>
<TD valign="top" HEIGHT=17 >Experiment</TD>
<TD valign="top"><b>DynCOAA</b></TD>
<TD >Mieralgoritme dat aspecten van Ant System en Ant Colony System combineerd. Zie pagina's \pageref{algdyncoaa}, \pageref{RDExpTypes}</TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Experiment</TD>
<TD valign="top"><b>Willekeurig</b></TD>
<TD >Een eenvoudig benchmark algoritme waarbij de agenten geen rekening houden met de kost van de paden en geen feromonen verspreiden. Ook wel Random genoemd. Zie ook \pageref{RDExpTypes}.</TD>

Deletions:
<TD >X Y Z</TD>Edited on 2007-05-12 06:28:20 by MerelVeracx

Additions:
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg1">Wedstrijdgrafe</a></b></TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg2">Teamgrafe</a></b></TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg3">Feromonengrafe</a></b></TD>
<TD >Er zijn enkel teamknopen in deze grafe. Op de bogen tussen elk paar teamknopen kunnen evenveel soorten feromonen liggen als er speeldagen zijn in de kalender.</TD>


Deletions:
Bij elk project wordt er een verklarende woordenlijst voorzien. Ik hoop deze zo volledig en beknopt mogelijk te houden.
<TD valign="top" HEIGHT=17 >Oplossing</TD>
<TD valign="top"><b>Afstandsweg</b></TD>
<TD>(voor ploeg A - Traveling set)<br />Een deelverzameling van een kalender waarbij voor een bepaald team een de geordende rij aangeeft wie per ronde de tegenstander is en of er uit of thuis gespeeld wordt. De traveling set voor team ATL <a href="wikka.php?wakka=NL04"> uit de optimale kalender van NL04</a> is [+PHI, +NYM, +MON, -PHI, -NYM, -MON], waarbij de + staat voor thuis spelen en de - voor uit spelen.</TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg1">Omgeving 1</a></b></TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg2">Omgeving 2</a></b></TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg3">Omgeving 3</a></b></TD>
<TD >Ploegen en 'uberronde' centraal. Alle bogen moeten eenmaal doorlopen worden om een geldige kalender te verkrijgen. Deze grafe heeft verschillende soorten feromonen nodig.</TD>Edited on 2007-05-09 10:48:20 by MerelVeracx

Additions:
<TD >Separate the construction of a complex object from its representation so that the same construction process can create different representations. (EnvironmentBuilder -> GraphOneBuilder, GraphTwoBuilder)</TD>
<TD >Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently. (Antbehaviour -> EnvironmentOneBehaviour, EnvironmentTwoBehavior;)</TD>
<TD >Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher-level interface that makes the sybsystem easier to use. (ProblemController, ConstraintController, EnvironmentController, AgentController)</TD>
<TD >Defina a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it. (Experiment -> Ant System, DynCOAA, Random, Greedy; the various methods defined in each Tactic)</TD>
<TD >Ensure a class only has one instance, and provide a global point of assess to it. (DataOutput, registreren van foutboodschappen en verzamelen van gegevens in teksbestanden)</TD>
Edited on 2007-05-09 10:41:18 by MerelVeracx

Additions:
<TD HEIGHT=17 valign="top">Ontwerppatroon</TD>
<TD valign="top"><b>Builder</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"></TD>
<TD valign="top"><b>Bridge</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"></TD>
<TD valign="top"><b>Facade</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"></TD>
<TD valign="top"><b>Strategy</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"></TD>
<TD valign="top"><b>Singleton</b></TD>
Edited on 2006-12-26 10:06:08 by MerelVeracx

Additions:
<TD valign="top" HEIGHT=17 >Oplossing</TD>
<TD valign="top" HEIGHT=17 ><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD valign="top" HEIGHT=17 >Constraint</TD>
<TD valign="top"><b>DRR</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Mieren</TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Constraint</TD>
<TD valign="top"><b>Home/away pattern</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Oplossing</TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Mieren</TD>
<TD valign="top"><b>Mier</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Constraint</TD>
<TD valign="top"><b>No repeat</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Grafe</TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg1">Omgeving 1</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Grafe</TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg2">Omgeving 2</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Grafe</TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg3">Omgeving 3</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD valign="top"><b>Osmotropotaxic sensitivity</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Padselectie</TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top" >Constraint</TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top">Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD valign="top"><b>Sensory capacity</b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>
<TD HEIGHT=17 valign="top"><BR></TD>
<TD valign="top"><b></b></TD>


Deletions:
<TD HEIGHT=17 >Oplossing</TD>
<TD HEIGHT=17 >Constraint</TD>
<TD ><b>DRR</b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Mieren</TD>
<TD HEIGHT=17 >Constraint</TD>
<TD ><b>Home/away pattern</b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Oplossing</TD>
<TD HEIGHT=17 >Mieren</TD>
<TD ><b>Mier</b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Constraint</TD>
<TD ><b>No repeat</b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Grafe</TD>
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg1">Omgeving 1</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Grafe</TD>
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg2">Omgeving 2</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Grafe</TD>
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=GraphOmg3">Omgeving 3</a></b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD ><b>Osmotropotaxic sensitivity</b></TD>
<TD HEIGHT=17 >Padselectie</TD>
<TD HEIGHT=17 >Constraint</TD>
<TD HEIGHT=17 >Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD ><b>Sensory capacity</b></TD>
Edited on 2006-12-26 10:04:18 by MerelVeracx

Additions:
<TD valign="top"><b>Afstandsweg</b></TD>
<TD valign="top"><b>Feromonen</b></TD>
<TD valign="top"><b>Kalender</b></TD>
<TD valign="top"><b><a href="wikka.php?wakka=SelectionMethods"> Roulette wheel selection</a></b></TD>
<TD valign="top"><b>Round-Robin</b></TD>


Deletions:
<TD><b>Afstandsweg</b></TD>
<TD ><b>Feromonen</b></TD>
<TD ><b>Kalender</b></TD>
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=SelectionMethods"> Roulette wheel selection</a></b></TD>
<TD ><b>Round-Robin</b></TD>
Edited on 2006-12-26 10:03:20 by MerelVeracx

Additions:
<TR>
<TD ><b>DRR</b></TD>
<TD >Afkorting gebruikt voor (Double) Round Robin. Zie Round Robin.</TD>
Edited on 2006-12-18 13:43:57 by MerelVeracx

Additions:
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=SelectionMethods"> Roulette wheel selection</a></b></TD>

Deletions:
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=RouletteWheel"> Roulette wheel selection</a></b></TD>Edited on 2006-12-18 13:40:03 by MerelVeracx

Additions:
<TD ><b><a href="wikka.php?wakka=RouletteWheel"> Roulette wheel selection</a></b></TD>

Deletions:
<TD ><b>Roulette wheel selection</b></TD>Edited on 2006-11-30 07:12:59 by MerelVeracx

Additions:
<TD HEIGHT=17 >Padselectie</TD>
<TD ><b>Roulette wheel selection</b></TD>
<TD >Elke mogelijkheid krijgt een kans toegewezen gelijk aan zijn eigen kans en de geaccumuleerde kans van voorgaande mogelijkheden. Bij selectie wordt er een willekeurig getal d getrokken (tussen 0 en 1) en de mogelijkheid wiens kans groter is dan B en wiens voorgaande mogelijkheids kans KLEINER is dan B wordt geselecteerd. <br />Bv p(A)= 0.3, p(B) = 0.4, p(C) = 0.3. accum(A) = 0.3, accum(B)=0.4+0.3=0.7, accum(C)=1. Neem random getal d = 0.67852. d > accum(A); d < accum(B) dus kies B.</TD>
Edited on 2006-11-01 09:36:58 by MerelVeracx

Additions:
<TD >Indicates how sensitive an ant is to pheromones. <a href="wikka.php?wakka=PheromoneDesign">Feromonen </a></TD>
<TD ><BR> The sensitivity is limited: equal increases of pheromones have more effect when there are few pheromones present than when there are already a lot of pheomones. <a href="wikka.php?wakka=PheromoneDesign">Feromonen </a></TD>


Deletions:
<TD >Indicates how sensitive an ant is to pheromones.</TD>
<TD ><BR> The sensitivity is limited: equal increases of pheromones have more effect when there are few pheromones present than when there are already a lot of pheomones.</TD>
Edited on 2006-11-01 09:22:58 by MerelVeracx

Additions:
<TD HEIGHT=17 >Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD ><b>Osmotropotaxic sensitivity</b></TD>
<TD >Indicates how sensitive an ant is to pheromones.</TD>
<TD HEIGHT=17 >Mieren-<br> gedrag</TD>
<TD ><b>Sensory capacity</b></TD>
<TD ><BR> The sensitivity is limited: equal increases of pheromones have more effect when there are few pheromones present than when there are already a lot of pheomones.</TD>
Edited on 2006-10-18 12:52:11 by MerelVeracx

Additions:
<TD >Ploegen en 'uberronde' centraal. Alle bogen moeten eenmaal doorlopen worden om een geldige kalender te verkrijgen. Deze grafe heeft verschillende soorten feromonen nodig.</TD>

Deletions:
<TD >Ploegen en 'uberronde' centraal. Alle bogen moeten eenmaal doorlopen worden om een geldige kalender te verkrijgen.</TD>Edited on 2006-10-18 12:12:11 by MerelVeracx

Additions:
<!-- P Q R --><TD HEIGHT=17 ><BR></TD>
<TD ><b>Round-Robin</b></TD>
<TD >Hiermee bedoelen we een dubbele round-robin kalender, waarbij elke ploeg JUIST 2 maal tegen elke andere ploeg speelt: 1x uit en 1x thuis. Het aantal rondes is gelijk aan 2*(aantal_teams - 1) en per ronde zijn er juist aantal_teams/2 wedstrijden.</TD>
Edited on 2006-10-17 13:32:36 by MerelVeracx

Additions:
<TD>(voor ploeg A - Traveling set)<br />Een deelverzameling van een kalender waarbij voor een bepaald team een de geordende rij aangeeft wie per ronde de tegenstander is en of er uit of thuis gespeeld wordt. De traveling set voor team ATL <a href="wikka.php?wakka=NL04"> uit de optimale kalender van NL04</a> is [+PHI, +NYM, +MON, -PHI, -NYM, -MON], waarbij de + staat voor thuis spelen en de - voor uit spelen.</TD>

Deletions:
<TD>(voor ploeg A - Traveling set)<br />Een deelverzameling van een kalender waarbij voor een bepaald team een de geordende rij aangeeft wie per ronde de tegenstander is en of er uit of thuis gespeeld wordt. De traveling set voor team ATL uit de optimale kalender van NL04 is [+PHI, +NYM, +MON, -PHI, -NYM, -MON], waarbij de + staat voor thuis spelen en de - voor uit spelen.</TD>Edited on 2006-10-17 13:31:51 by MerelVeracx

Additions:
<TD ><b>Mier</b></TD>
<TD >Eenvoudige entiteit die in een omgeving een weg zoekt op basis van padenkost en feromonen. Zie ook <a href="wikka.php?wakka=AntDesign">Mieren</a></TD>
Edited on 2006-10-17 13:29:41 by MerelVeracx

Additions:
Bij elk project wordt er een verklarende woordenlijst voorzien. Ik hoop deze zo volledig en beknopt mogelijk te houden.

Deletions:
Bij elk project wordt er een verklarende woordenlijst voorzien. Ik hoop deze zo volledig mogelijk te houden. Vergeef me als er veel bullshit tussen staat. :)Edited on 2006-10-17 13:29:13 by MerelVeracx

Additions:
<TD >Geurspoor in omgeving. Mieren kiezen vaker een pad met meer geuren. Zie ook <a href="wikka.php?wakka=AntPheromones">Mierensystemen</a> en <a href="wikka.php?wakka=PheromoneDesign">Feromonen </a></TD>

Deletions:
<TD >Geurspoor in omgeving. Mieren kiezen vaker een pad met meer geuren. Zie ook AntPheromones en PheromoneDesign</TD>Oldest known version of this page was edited on 2006-10-17 13:28:08 by MerelVeracx []
Page view:

Glossary


Bij elk project wordt er een verklarende woordenlijst voorzien. Ik hoop deze zo volledig mogelijk te houden. Vergeef me als er veel bullshit tussen staat. :)

Categorie Term Verklaring

A B C
Oplossing Afstandsweg (voor ploeg A - Traveling set)
Een deelverzameling van een kalender waarbij voor een bepaald team een de geordende rij aangeeft wie per ronde de tegenstander is en of er uit of thuis gespeeld wordt. De traveling set voor team ATL [[NL04 uit de optimale kalender van NL04]] is [+PHI, +NYM, +MON, -PHI, -NYM, -MON], waarbij de + staat voor thuis spelen en de - voor uit spelen.D E F
Mieren Feromonen Geurspoor in omgeving. Mieren kiezen vaker een pad met meer geuren. Zie ook [[Mierensystemen AntPheromones]] en [[Feromonen PheromoneDesign]]G H I
Constraint Home/away pattern Een correcte kalender mag maximaal 3 opeenvolgende rondes bevatten waarbij een ploeg altijd thuis of altijd uit speelt.J K L
Oplossing Kalender Round-Robin verzameling waarbij elk team tegen elk ander team juist 2 keer speelt, 1x thuis en 1x uit. Zo zijn er voor n teams 2(n-1) rondes waar n/2 wedstrijden in gespeeld moeten worden.M N O
Constraint No repeat Een correcte kalender mag geen opeenvolgende rondes bevatten waarbij dezelfde ploeg tegen dezelfde andere ploeg speelt. (A-B en B-A)
Grafe Omgeving 1 Wedstrijden en rondes centraal. Grootste grafe.
Grafe Omgeving 2 Ploegen en rondes centraal. Elke ronde is verbonden met een subgraaf van alle ploegen.
Grafe Omgeving 3 Ploegen en 'uberronde' centraal. Alle bogen moeten eenmaal doorlopen worden om een geldige kalender te verkrijgen.P Q RS T UV WX Y Z
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0917 seconds