ThesisWiki : Requirements

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register

Requirements / Analyse

Zie ook

Design
Iteratieplanning
Domeinmodel
Usecase diagramma

Deelpagina's

Mieren design
Feromoonverspreiding
Omgeving design
Calender kost design
Algoritme design

In deze thesis zullen we onze ideeŽn proberen te illustreren (evalueren) via een object-georiŽnteerde java applicatie (en volgens het ). Deze applicatie zal ontwikkeld worden via het UP (Unified Proces) paradigma.

Op deze pagina's verzamelen we alle informatie omtrent de voorwaarden waaraan de applicatie zal moeten voldoen. Hiervoor baseren we ons op het FURPS+ model. Hierbij wordt er gekeken naar functionele, gebruiks-, betrouwbaarheids en performantie vereisten met een grote nadruk op aanpasbaarheid en configureerbaarheid. Dit laatste om te kunnen experimenteren met verschillende omgevingen en agentengedrag. (Inleiding Peter Eeles)

Navigatie

Het domeinmodel voor een visualisering van de probleemconcepten.
Het usecase diagramma voor een high-level, schetsmatige weergave met welke gebruikers de applicatie rekening zal moeten houden.
Design van de mieren voor een bespreking van het mierengedrag.
Design van de omgeving voor een bespreking van de verschillende omgevingen.
Kost van een kalender waar we de verschillende manieren waarop een kalender kan geevolueerd worden bekijken.
Algoritme design is misschien een ongelukkig gekozen benaming: welke aandachtspunten beÔnvloeden het convergentiegedrag van de mieren?
Op kunt u een overzicht vinden van de verschillende iteraties.CategoryRequirements
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0185 seconds