ThesisWiki : UseCase

ThesisHome :: Categories :: PageIndex :: RecentChanges :: RecentlyCommented :: Login/Register
Most recent edit on 2007-04-07 05:50:24 by MerelVeracx

Additions:
Het is niet het doel van deze thesis om een gebruiksvriendelijk, grafisch te manipuleren programma te schrijven. De gebruikersinteractie met applicatie is dan ook vrij eenvoudig.
Het moet mogelijk zijn voor de gebruiker van TTPAntSolver om enerzijds een bepaald probleem in te laden (aantal ploegen en afstandsmatrix) en vervolgens een bepaald experiment te laten uitvoeren. Een experiment bestaat uit een bepaald type en omvat verschillende tactieken. Deze gegevens moet de gebruiker kunnen specifi\"{e}ren voordat hij een experiment begint. Per tactiek kan de gebruiker de parameters instellen (automatische standaardwaarden of zelf gekozen).
Wanneer het experiment uitvoerd wordt, moet de gebruiker de vooruitgang hiervan kunnen bekijken. Zo kan er gedetailleerde informatie bijgehouden worden in een database of in een tekstbestand. Welke informatie op deze manier gerapporteerd wordt, moet de gebruiker in beperkte mate zelf kunnen opgeven of moet zeer gemakkelijk aan te passen zijn in het programma zelf.Deletions:
Ik heb er voor dit onderdeel reeds voor gekozen om de gebruiker 'mier', die deel uit maakt van het te designen systeem, ook weer te geven. Anders was er hier niet veel interessants te zien :)Edited on 2007-04-07 05:49:22 by MerelVeracx

Additions:
image

Deletions:
imageEdited on 2006-09-20 21:30:51 by MerelVeracx

No differences.


Oldest known version of this page was edited on 2006-09-20 21:11:11 by MerelVeracx []
Page view:

Zie ook

Terug naar requirements
Het domeinmodel


Use Case Diagram

Bij een use case diagram wordt het de designen systeem beschreven via de gebruikers die ervan gebruik gaan moeten maken (meestal menselijke gebruikers) en de acties die deze gebruikers moeten kunnen ondernemen.

Wegens de trivialiteit van de acties, werden deze niet uitwerkt in use cases.
Ik heb er voor dit onderdeel reeds voor gekozen om de gebruiker 'mier', die deel uit maakt van het te designen systeem, ook weer te geven. Anders was er hier niet veel interessants te zien :)

image
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by Wikka Wakka Wiki 1.1.6.2
Page was generated in 0.0304 seconds